Ιστορικό

Κυπριακή Αγωγή

Οι δικηγορικές εταιρείες Grant & Eisenhofer PA (με έδρα την Νέα Υόρκη) και ό Νομικός Όμιλος Kyros Law Offices (με έδρα την Αθήνα), μαζί με άλλους δικηγόρους, ασκούν προσφυγή κατά της Κυπριακής κυβέρνησης σε διεθνή διαδικασία διαιτησίας ενώπιον της Διεθνής Τράπεζας Κέντρου Διεθνής για την Επίλυση Διαφορών από Επενδύσεις του Διεθνούς Κέντρου την Επίλυση Διαφορών από Επενδύσεις.

Αυτή η διαδικασία διαιτησίας υπεβλήθη για λογαριασμό περισσότερων από 950 Έλληνες πολίτες που απώλεσαν τα κεφάλαιά τους λόγω του ότι ήταν τοποθετημένα σε καταθέσεις στη Λαϊκή Τράπεζα (γνωστή επίσης ως Κυπριακή Λαϊκή Τράπεζα, Marfin Popular Bank ή Marfin Εγνατία Τράπεζα) ή στην Τράπεζα Κύπρου, ή τα απώλεσαν ως αποτέλεσμα του ότι ήσαν τοποθετημένα σε ομόλογα-τραπεζικά αξιόγραφα που αγόραζαν και εκδόθηκαν από τις Τράπεζες αυτές.

Την περασμένη Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020, σε μια πραγματικά μοναδική στα χρονικά απόφαση, το Διαιτητικό Δικαστήριο αποφάσισε να αποδεχθεί την δικαιοδοσία του για την περαιτέρω εξέταση ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ της υπόθεσή μας και να επιτρέψει ΟΛΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ να προχωρήσουν στην επόμενη φάση όπου η Κύπρος πιθανόν θα διαταχθεί να παρουσιάσει όλα τα εσωτερικά έγγραφά της σχετικά με το bail in και το Διαιτητικό Δικαστήριο θα ακροασθεί μάρτυρες και θα αποφασίσει περί της υπαιτιότητας της Κύπρου.

Προσπαθούμε τώρα να καταθέσουμε μια νέα προσφυγή στην διαιτησία του ICSID, με βάση τα ίδια αποδεικτικά στοιχεία και ισχυρισμούς, εξ ονόματος των χιλιάδων άλλων Ελλήνων πολιτών που έχασαν κεφάλαια στο Bail-In.

Στις 15 Δεκεμβρίου του 2017, οι Δικηγορικές Εταιρείες κατέθεσαν ένα Γραπτό Νομικό Υπόμνημα επί της Ουσίας, με τα επιχειρήματα των αιτητών το οποίο εκθέτει σε 200 περίπου σελίδες, υποστηριζόμενες από περίπου 2.300 σχετικά αποδεικτικά μέσα καθώς και από μαρτυρίες από πρώτο χέρι, και όλο το αποδεικτικό υλικό που οι Νομικοί Σύμβουλοι των Αιτητών συγκέντρωσαν κατά τη διάρκεια των ετών της έρευνας. Πιστεύουμε ότι αυτές οι αποδείξεις παρέχουν ισχυρή θεμελίωση των θέσεων των Αιτητών ότι η απόφαση της Κυπριακής κυβέρνησης για την συμμετοχή της απαλλοτρίωσης καταθέσεων και ομολόγων παραβίασε τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών στο πλαίσιο της Διμερούς Συμφωνίας Προστασίας Επενδύσεων Κύπρου-Ελλάδας.

Η Διαιτησία ισχυρίζεται ότι η Κύπρος παραβίασε τις διατάξεις απαλλοτρίωσης της Διμερούς Συμφωνίας Επενδύσεων (ΒΙΤ) επειδή το Bail-In σχεδιάστηκε σκόπιμα για να κάνει διακρίσεις σε βάρος μη Κυπρίων διασφαλίζοντας παράλληλα ότι συγκεκριμένες Κυπριακές οντότητες θα πληρώσουν πολύ λιγότερο από το αναλογικό μερίδιο τους. Συγκεκριμένα:

  • η Κύπρος γνώριζε ότι οι περισσότεροι καταθέτες με περισσότερα από €100.000 στις Τράπεζες ήταν ξένοι, και απέρριψαν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις αντί για το Bail-In οι οποίες θα είχαν κατανείμει ομοιόμορφα το βάρος μεταξύ αλλοδαπών και Κυπρίων;
  • η Κυπριακή κυβέρνηση εξασφάλισε ότι τα δάνεια που είχε καταβάλει στις Τράπεζες εξοφλήθηκαν πλήρως;
  • τα μέτρα του Bail-In εξαιρούσαν «φιλανθρωπικά ιδρύματα» και άλλα ιδρύματα που ανήκαν μόνον σε Κυπριακές οντότητες και πολίτες.

Το αποτέλεσμα αυτών των διακρίσεων ήταν ότι οι Έλληνες αναγκάστηκαν να αναλάβουν δυσανάλογο βάρος πολλαπλάσιο του μεριδίου που τους αναλογούσε.

Εκτός από τη διακριτική μεταχείριση, η απαλλοτρίωση ήταν επίσης παράνομη για τους ακόλουθους λόγους:

  • οι επενδυτές δεν έλαβαν καμία αποτελεσματική προστασία για την προστασία των κεφαλαίων τους;
  • το Bail-In ήταν εντελώς δυσανάλογο σε σχέση με τις οικονομικές ανάγκες των Τραπεζών (πράγματι, η Τράπεζα Κύπρου δεν χρειάστηκε να τεθεί σε αναδιάρθρωση καθόλου); και
  • όπως κατανοείτε πλήρως, δεν δόθηκε ποτέ επαρκής αποζημίωση στα θύματα της απαλλοτρίωσης.

Η Διαιτησία ισχυρίζεται επίσης ότι η Κύπρος παραβίασε την εγγύηση της BIT για «δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση» σε Έλληνες επενδυτές, η οποία ουσιαστικά απαιτεί από την Κυπριακή κυβέρνηση να ενεργήσει με «καλή πίστη». Η έλλειψη καλής πίστης της Κυπριακής κυβέρνησης αποδεικνύεται από τα γεγονότα ότι:

  • τα μέτρα του Bail-In παραβίαζαν τους νόμους της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένου του Κυπριακού Συντάγματος, που είχαν τεθεί σε ισχύ όταν οι Έλληνες αποφάσισαν να επενδύσουν στην Κύπρο;
  • Kύπριοι αξιωματούχοι διαβεβαίωναν δημοσίως τον κόσμο ότι δεν θα χρειαζόταν κανένα Bail-In ακόμα κι αν γνώριζαν ότι υπήρχαν σχέδια στο παρασκήνιο για να υποχρεωθούν οι αλλοδαποί να πληρώσουν για τις δημοσιονομικές ανάγκες της Κύπρου; και
  • η Κυπριακή κυβέρνηση στηρίχθηκε σε μια οικονομική ανάλυση των Τραπεζών (η «Έκθεση PIMCO») για να υποστηρίξει ότι το Bail-In ήταν απαραίτητο, αλλά μια πρόσθετη, μυστική μελέτη (η «Έκθεση Blackrock») κατέληξε στην διαπίστωση της έλλειψης επαρκούς διαφάνειας στην Έκθεση PIMCO ώστε να μπορέσει να τεκμηριώσει το εάν τα συμπεράσματά της ήταν εύλογα. Επιπλέον, η Κυπριακή κυβέρνηση δεν δημοσιοποίησε ποτέ την Έκθεση Blackrock.

Σήμερα, η Κύπρος ακμάζει. Πράγματι, δεν χρειαζόταν καν όλα τα δάνεια ύψους €10 δισεκατομμυρίων που έλαβε η Κύπρος από την Ευρώπη ως μέρος του Bail-In, και έχει εξοφλήσει πλήρως τα κεφάλαια που χρησιμοποίησε. Έχει περάσει πλέον πάρα πολύ καιρός για την Κύπρο που δεν έχει ακόμα αποπληρώσει τα κεφάλαια που δήμευσε από τους Έλληνες καταθέτες και ομολογιούχους.