Έλεγχος Επιλεξιμότητας

Invalid Input


Έβαλα τα χρήματά μου στα ακόλουθα προϊόντα:

(Τα Ομόλογα περιλαμβάνουν Μετατρέψιμα Χρεόγραφα, Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου, Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου και Προϊόντα Ασφάλισης Ζωής που συνδέονται με Ομόλογα)
Invalid Input


Κατάθεσα τα χρήματά μου και / ή αγόρασα το Ομόλογο:
Invalid Input
Invalid Input


Η μεταφορά χρημάτων έγινε:
Invalid Input


Είμαι υπήκοος:
Invalid Input


Εάν τα χρήματά μου μεταφέρθηκαν έμμεσα μέσω εταιρείας που κατέχω πλήρως ή μερικώς, η εταιρεία είναι:
Invalid Input


Μπορώ να παραχωρήσω έγγραφα που καθορίζουν τα εξής:
You have to be able to prove all requirements.
You have to be able to prove all requirements.
You have to be able to proof all requirements.
You have to be able to proof all requirements.


Οι απώλειές μου είναι:
Invalid Input


Παρακαλούμε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας:
This information is required.
A valid email address is required.
Invalid Input
Invalid Input
Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας το αργότερο έως την 1 Φεβρουαρίου 2021. Εάν δικαιούστε να συμμετάσχετε, θα χρειαστούμε τα δικαιολογητικά σας το αργότερο την 1 Μαρτίου 2021.
Επιλέγοντας το κουμπί «Υποβολή ελέγχου επιλεξιμότητας» παραπάνω, δίνω την άδεια στις δικηγορικές εταιρίες να αποθηκεύουν τα προσωπικά μου στοιχεία καθ 'όλη τη διάρκεια οποιασδήποτε ενέργειας για την οποία εξετάζω και να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά μου στοιχεία αποκλειστικά, όπως απαιτείται, για την ανάκτηση τυχόν ζημιών που έχω υποστεί, σε περίπτωση οπού θα χρειαστεί να συνάψω μια σχέση δικηγόρου-πελάτη με τις δικηγορικές εταιρείες. Ο χρήστης δεν θα πρέπει να θεωρεί ότι η παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας σε αυτόν τον ιστότοπο αποτελεί πρόσκληση ή εγγύηση οποιασδήποτε σχέσης δικηγόρου-πελάτη και δεν πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες για οποιοδήποτε νομικό σκοπό, καθώς ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες νομικές εξελίξεις. Η Grant & Eisenhofer αποποιείται κάθε ευθύνη σε σχέση με ενέργειες που έχουν ληφθεί ή δεν έχουν ληφθεί με βάση οποιοδήποτε περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου.